Informasjon om Montessori

Vi ønsker at foresatte er bevisst i sitt valg når de velger Montessori for sine barn. Vi vil at de har kunnskap om Montessoripedagogikk og hvordan det praktiseres. Vi oppfordrer alle som har barn i vår barnehage å melde seg inn i Montessoriforbundet og bestille informasjonsheftet "Velkommen til Montessoripedagogikken" fra Montessoriforlaget. Ønsker man å vite mer om barnehagens innhold og hvordan vi planlegger vårt arbeid, anbefaler vi både Fagplanen for Montessoribarnehager samt Rammeplanen for barnehagen.