Nye familier

HVORDAN MØTER VI DET NYE BARNET?

Vi ønsker at hvert barn som skal begynne i barnehagen, kommer på besøk før barnehagestart. VI ønsker også at interesserte familier kommer på informasjonskveld i november eller februar og tar kontakt med barnehagen før de søker plass. Utdeling av plasser skjer i tråd med barnehagens vedtekter.

Før barnehagestart planlegger personalet hvordan tilvenningen bør foregå. Alle barn er forskjellige. Derfor finnes det ikke noen fasit for hvordan tilvenningen skal skje. Når tilvenningen begynner vil vi fortløpende diskutere tilvenningen med foreldrene etter hvert som dagene går. Det er viktig at barnet får nok tid til tilvenningen og at de har korte dager den første tiden.

I barnehagen vår tar foreldrene avskjed i garderoben eller på kjøkkenet. Avdelingen er barnets domene, men foreldrene har mulighet til å avtale besøksdager. Dette styrker barnets selvstendighet, samtidig som de barna som allerede er kommet kan fortsette uforstyrret med sine aktiviteter uten avbrytelser fra andre voksne.

De nye barna vil først bli presentert for det Maria Montessori kalte for øvelser i praktisk liv. Hensikten er å hjelpe barnet til å hjelpe seg selv og bli selvstendig.

Øvelsene hjelper til å opparbeide en god arbeidsevne og en god konsentrasjon. Det er en tilfredsstillelse for barnet å kunne klare ting selv, uten hjelp fra voksne. Disse øvelsene er noe vi starter med så fort barnet kommer til barnehagen. De fortsetter hele året ut og så lenge barnet er i barnehagen. De letteste øvelsene blir presentert først for barnet, og blir deretter gradvis vanskeligere. Barnet får forbedret sine ferdigheter og øket konsentrasjonen.