Lønneberget

LØNNEBERGET (ca. 3-6 år)

På Lønneberget er det ca. 22 barn i alder 3-6 år. Personalet består av 2 pedagoger og 2 assistenter.

Lønneberget har et økt fokus på Montessorimateriellet og det er lagt mer vekt på å forberede barn til skolestart. Avdelingen jobber også med et tema hver måned som brukes som utgangspunkt for aktiviteter og turer, formingsprosjekter, m.m. Temaene tar utgangspunkt i planeten vår, og gir erfaring med flere fagområder og faktakunnskap som er tilpasset barnas alder og modenhet.

Avdelingen har et primært fokus på språk, sosial læring, respekt, selvstendighet, og utviking av læreglede. Vi vil at barn synes læring er både nyttig og spennende og at de opplever mestring i hverdagen.

Barna er ute hver dag og vi jobber med å gi barna positive erfaringer med aktiv utelek gjennom hele året.