Personvern

Barnehagens behandling av personopplysninger

For at barnehagen skal kunne gjennomføre lovpålagt arbeid tilknyttet barnets opphold i barnehagen må vi innhente diverse personopplysninger.  Opplysninger hentes fra Kommunens søknadsportal når det søkes barnehageplass til barnet.  Denne informasjonen lagres i barnehagens datasystemer ved opptak. 

For å kunne tilrettelegge for barnet før og i oppstartsfasen innhenter vi skriftlige opplysninger om barnets helse, utvikling, vaner og behov.   Disse opplysningene gis av foresatte og lagres i barnets mappe.  Foresatte har innsyn i hvilke personopplysninger lagres hovedsakelig via nettportalen Kidplan. Foresatte endrer og oppdaterer sine egne opplysninger via denne portalen. 

I noen tilfeller ønsker barnehagen å innhente og bruke personopplysninger til andre formål.  Dette inkluderer men ikke begrenses til arbeid med og deling av video og bilder.  Barnehagen ber om foresattes samtykke for å kunne bruke slik opptak i forbindelse med barnehagens arbeid.  Samtykke til slik bruk av personopplysninger gis via nettportalen Kidplan.  

Når barnet slutter i barnehagen, slettes opplysninger som ikke lenger er nødvendig for barnehagens drift.  

Det er viktig at barnehagen sikrer opplysningenes konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Digital oppbavaring av opplysninger sikres gjennom passordinnlogging og kodetilgang. Skriftlige opplysninger oppbevares i låst skap med kodelås. 

NB!  Vi arbeider kontinuerlig med å lage systemer som bidrar til sikre og systematisk behandling av personopplysninger.  Vi gjennomgår per i dag en prosess der vi overfører mest mulig skriftlig dokumentasjon til passordbesykttede digitale løsninger.