Rammeplan og Fagområder

I Villekulla jobber vi etter Montessoriprinsipper og tilrettelegger miljøet og barnehagens innhold etter Montessoripedagogikken.  Arbeidet vårt er i tråd med styringsdokumenter slik som Barnehageloven, Barnekonvensjonen, Rammeplanen for barnehager og retningslinjer fra Bærum Kommune.  I tillegg jobber vi i tråd med Følg Barnet! Pedagogisk Fagplan for Montessoribarnehagen. Vi har til en hver tid aktiviteter som tilhører de forskjellige fagområdene og jobber bevisst med disse. 

Vi ønsker først og fremst at læring skal være leken og lystbetont og at barnet skal utvikle et positiv forhold til faglig arbeid mens de går i barnehagen.  Det blir lagt vekt på nysgjerrighet og undring og barnets egne interesser. Mer spesifikk informasjon om hvordan vi jobber finner du i årsplanen.