Overgang mellom barnehagen og skolen

I Villekulla jobber vi kontinuerlig med å forberede barnet til skolestart.  Denne overgangen er en spennende tid som kan være preget av både glede og usikkerhet for barnet.  Vi vil at barnet skal være best mulig rustet til å takle denne overgangen på en god og positivt måte.  Dette gjør vi ved å hjelpe barnet til å utvikle gode sosiale ferdigheter, et godt selvbilde og bra selvtillit.  Vi jobber for at barnet er mest mulig selvstendig i hverdagen i forhold til alder og modenhet slik at de kan håndtere flere oppgaver på egen hånd.  I tillegg er Montessorimiljøet lagt tilrette for arbeid innenfor alle fagområdene slik at barnet møter fagmateriell som er relevant for skolestart.  Vi forholder oss til Bærum Kommune sine retningelinjer for å sikre en helhetlig opplærlingsløp blant annet gjennom sonearbeid med lokale skoler, felles grenseobjekter og overføringsskjemaer.