Junibakken

JUNIBAKKEN (ca. 18 mnd.-3 år)

På Junibakken er det 7-9 barn i alderen 18 mnd.- 3 år. Personalet består av 1 Montessoripedagog og 2 assistenter.

Junibakken er barnets første møte med Montessoripedagogikken. Her er målet først og fremst å skape trygge omgivelser for de minste barna. Sosial utvikling står i sentrum og det er mye fokus på å gjør barna kjent med hverdagsrutinene i barnehagen.

På Junibakken får barn erfaring med Montessoriaktiviteter rettet mot praktiske øvelser som vasking av hender og måltider, sensorisk materiell, og motorisk utvikling. Språkutviking støttes gjennom samtale om hverdagslige hendelser, gjennom leken og bruk av konkreter. Avdelingen jobber med et tema hver måned som utgangspunkt for aktiviteter og forming.

Barn på Junibakken er ute hver dag og går på korte tur i nærmiljøet når de er modne for det.