Kidplan

Barnehagens kommunikasjonsplattform for foresatte.

Vi bruker Kidplan som en kommunikasjonsløsning med foresatte.  Foresatte får tilgang til barnehagens interne sider.  Her kan man se på bilder og kalenderen, sende og lese viktige meldinger, rapportere sykdom eller annet fravær samt registrere alle former for samtykke. 

 

Kidplan er tilgjengelig på Android og Ios