Barnehageplass

Vil du ha plass i Villekulla?

Det er viktig at søkere kjenner til Montessoripedagogikken og arbeidsmåter før de velger Montessori for sitt barn. Derfor ber vi alle som er interessert i plass hos oss å lese gjennom informasjon tilgjengelig på vår nettside og at de leser barnehagens årsplan før de søker.

For å søke plass i Villekulla, logger man inn på Bærum Kommune sine nettsider.  Vi tar imot barn hele året hvis vi har ledige plasser, men hovedsakelig ved oppstart i august.

Søknadsportalen - Bærum Kommune