Mobilskole

Bruk SMS melding via Mobilskole for å gi viktige beskjeder til barnehagen!

Er barnet syk eller skal ha fri?  Skal de bli med noen hjem eller bli hentet av en annen enn foresatte?  Send barnehagen en SMS!  Da får vi beskjeden i vår epostkasse! 

Hvordan gjør man det?

Send melding til 03686.

Skriv først kode for riktig avdeling:

Lønneberget: MV LONN 

Junibakken: MV JUNI

Styrer: MV STYRER

Deretter skriver man beskjeden. Eks:

MV LONN Noah er forkjølet i dag og kommer derfor ikke i barnehagen. Mvh. Anne

MV JUNI Maria blir med Jonas hjem i dag. Mvh. Arne