Mobilskole

Vi bruker Mobilskole meldinger som en beredskapsløsning i tilfelle nettverket ikke fungerer eller som en ekstra forsikring at viktige meldinger blir mottatt av foresatte. For å melde fravær eller sykdom ber vi foresatte logge seg inn på Kidplan ved bruk av appen eller Mine Sider.